Bộ hình A4 – Phản chiếu & huyệt tương ứng – Ứng dụng hiệu quả

80.000 ₫

Bao gồm 4 tờ in màu, 2 mặt, ép cứng plastic.
Bộ tranh thuận tiện tra cứu nhanh, có các huyệt chính xác theo đồi hình ứng dụng hiệu quả;

+ Tờ 1: Đồ hình ngoại vi âm dương có kèm huyệt, mặt sau đồ hình nội tạng và huyệt

+ Tờ 2: Phác đồ phản chiếu 12 đôi dân thần kinh sọ não kèm huyệt, Mặt sau chú giải chi tiết.

+ Tờ 3: Tiết đoạn thần kinh, mặt sau các đốt da

+ Tờ 4: Giờ vượng tạng phủ kèm huyệt theo từng giờ, mặt sau Ngũ hành sinh khắc đồ