Bộ số 1: Diện Chẩn thiết yếu – 4 món

840.000 ₫

Dụng cụ Diện Chẩn thiết yếu - 4 món
Đây là các dụng cụ không thể thiếu trong việc phòng và bảo vệ sức khỏe theo phương pháp Diện Chẩn. Bộ cơ bản cho người mới học, làm Diện Chẩn:
1/ Lăn đồng nhỏ + Đầu dò Inox 
2/ Lăn cầu gai đôi lớn 
3/ Cây cào lớn 
4/ Cây búa lớn