Bộ số 1b: Diện Chẩn căn bản cho người mới – 9 món

1.550.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn căn bản 9 món dành cho người mới bắt đầu;
Các dụng cụ đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu chữa các bệnh thông thường cho bản thân và gia đình
Bộ dụng cụ hay được giới thiệu học và thực hành tại các lớp học
1. Cây dò day (cây gậy như ý, cây bấm huyệt)
2. Dò lăn đinh
3. Sao chổi
4. Cào nhỏ
5. Cào to
6. Búa nhỏ
7. Búa to
8. Lăn cầu gai đôi nhỏ
9. Lăn cầu gai đôi to cán dài