Bộ số 5: Diện Chẩn đa năng

2.870.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng 
Sử dụng trong việc tác động cho nhiều đối tượng khác nhau. Bộ Diện Chẩn đa năng gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là các dụng cụ trong bộ diện chẩn gia đình + thêm 3 dụng cụ: 
1/ Cây Sao chổi lớn
2/ Con Bọ trung/lớn 
3/ Cây lăn đồng láng lớn

Hướng dẫn sử dụng Bộ số 5: Dụng cụ Diện Chẩn đa năng – Đáp ứng mọi nhu cầu