Bộ số 2: Diện Chẩn cá nhân – Hiệu quả chăm sóc bản thân

1.750.000 ₫

Bộ số 2: Dụng cụ Diện Chẩn cho Cá nhân
Chia ra loại 2a gồm có 7 món (1.250.000 đ)
1/Cây dò – day huyệt (120)
2/Lăn đinh nhỏ, cầu gai nhỏ (180)
3/ Cây cào lớn (180)
4/ Cây chày day huyệt (140)
5/ Cây búa nhỏ (150)
6/ Cây búa lớn (220) 
7/ Lăn Cầu gai đôi lớn (260)
Loại 2b thêm 2 món : (1.750.000)
1/ Lăn cầu đinh đôi lớn (280)
2/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả: 220)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ Diện Chẩn cá nhân