Bộ số 10: Diện Chẩn thẩm mỹ & làm đẹp

3.450.000 ₫

Dụng cụ Diện Chẩn thẩm mỹ & làm đẹp
1/ Cây dò day
2/ Cây sao chổi trung 
3/ Cây lăn 2 đầu (đồng - gai) 
4/ Lăn 2 đầu (đinh - gai)
5/ Lăn đồng gai trung 
6/ Lăn đồng láng trung 
7/ Lăn cầu gai đôi nhỏ
8/ Lăn cầu đôi láng sừng 
9/ Lăn đinh đôi nhỏ 
10/ Cào lớn 
11/ Cào (dò) nhỏ 
12/ Bàn chải tiên nhỏ 
13/ Bàn chải tiên lớn 
14/ Bàn chải tiên - lăn đồng láng 
16/ Bàn trải tiên - lăn đồng gai 
17/ Lăn đồng gai cán dẹp 
18/ Lăn đồng láng cán dẹp 
19/ Quả cầu láng bằng sừng 
20/ Cây lăn mụn 
21/ Cây đũa thần