Trọn bộ Diện Chẩn chữa cận thị

795.000 ₫

 Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa cận thị 
1/ Cây dò hai đầu
2/ Búa nhỏ 
3/ Lăn đinh cầu gai 
4/ Cào lớn 
5/ Lăng sừng láng (mới)
6/ Túi ngải – 10 điếu