Trọn bộ Diện Chẩn cấp cứu – Du lịch

795.000 ₫

Bộ số 6: Bộ dụng cụ cấp cứu – Du Lịch 
1/ Cây dò day 
2/ Cây lăn dò 
3/ Cây sao chổi 
4/ Cây cào nhỏ 
5/ Quả cầu gai (2 quả)
6/ Ngải cứu – túi