Bộ dụng cụ Diện Chẩn cho Cá nhân
1/Cây dò – day huyệt
2/Lăn đinh nhỏ, cầu gai nhỏ
3/ Cây cào lớn
4/ Cây chày day huyệt
5/ Cây búa nhỏ
6/ Cây búa lớn
7/ Lăn Cầu gai đôi lớn
8/ Lăn cầu đinh đôi lớn
9/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)

Đặt mua bộ Cá nhân ở đây
Qúy khách có thể mua đủ bộ hoặc mua không đủ bộ, chúng tôi đều cung cấp;
Video hướng dẫn sử dụng;
https://youtu.be/G_eQ6ZTe2fA

Hiển thị 10 sản phẩm