Bộ dụng cụ Diện Chẩn cho Cá nhân
Chia ra loại 2a gồm có 7 món (1.160.000 đ)
1/Cây dò – day huyệt 
2/Lăn đinh nhỏ, cầu gai nhỏ 
3/ Cây cào lớn 
4/ Cây chày day huyệt 
5/ Cây búa nhỏ 
6/ Cây búa lớn 
7/ Lăn Cầu gai đôi lớn 
Loại 2b thêm 2 món : (1.620.000)
1/ Lăn cầu đinh đôi lớn 
2/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)

Qúy khách có thể mua đủ bộ hoặc mua không đủ bộ, chúng tôi đều cung cấp;

Video hướng dẫn sử dụng;

https://youtu.be/G_eQ6ZTe2fA

 

Hiển thị 10 sản phẩm