Trọn bộ Diện Chẩn trị yếu sinh lý

715.000 ₫

Bộ dụng cụ trị yếu sinh lý 
1/ Cây dò day
2/ Cây sao chổi 
3/ Cây sao chổi mini 
4/ Cây cào (dò) nhỏ
5/ Cây dò huyệt trên lưng
6/ Túi ngải – 10 điếu