Cẩm nang 52 phác đồ Diện Chẩn bỏ túi

25.000 ₫

Kích cỡ: Tờ A3 in bìa cứng, gấp tha thành khổ A6 nhỏ bằng bàn tay bỏ túi gọn gàng.

Bao gồm: Bản đồ huyệt, bản tọa độ để tra cứu, 52 phác đồ thường dùng, 54 phác đồ gợi ý, một số đồ hình phản chiếu.

Tờ cẩm nang Diện Chẩn bỏ túi tiện dụng bỏ túi mang bên mình khi di chuyển.