Bộ số 5: Diện Chẩn đa năng

3.460.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng 
Sử dụng trong việc tác động cho nhiều đối tượng khác nhau. Bộ Diện Chẩn đa năng gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là các dụng cụ trong bộ diện chẩn gia đình và thêm 3 dụng cụ)

Bao gồm 13 món trong bộ gia đình
1/ Cây dò và day huyệt 130
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ 130
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai)  240
4/ Lăn cầu gai đôi lớn cán ngắn 320
5/ Lăn cầu đinh đôi lớn 370
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ 230
7/ Lăn đinh đôi nhỏ 130
8/ Cào lớn 210
9/ Chày Day huyệt 170 
10/ Búa nhỏ 160
11/ Búa lớn lò xo 250 
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)*130 = 260
13/ Quả cầu đinh Inox 140

Bộ đa năng (Bộ gia đình thêm 3 dụng cụ)
1/ Cây Sao chổi 180
2/ Con Bọ lớn 240
3/ Cây lăn đồng láng lớn 200