Bộ số 4: Diện Chẩn đa năng

2.870.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng 
Sử dụng trong việc chữa trị cho nhiều đối tượng khác nhau. Bộ Diện Chẩn đa năng gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là các dụng cụ trong bộ chữa yếu sinh lý + thêm 3 dụng cụ: 
1/ Cây Sao chổi lớn
2/ Con Bọ trung/lớn 
3/ Cây lăn đồng láng lớn