Bộ số 5: Diện Chẩn đa năng

3.100.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng 
Sử dụng trong việc tác động cho nhiều đối tượng khác nhau. Bộ Diện Chẩn đa năng gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là các dụng cụ trong bộ diện chẩn gia đình và thêm 3 dụng cụ

Dụng cụ Diện Chẩn cho gia đình gồm có 13 món
1/ Cây dò và day huyệt 120
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ 120
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai)  210
4/ Lăn cầu gai đôi lớn cán ngắn 290
5/ Lăn cầu đinh đôi lớn 340
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ 200
7/ Lăn đinh đôi nhỏ 190
8/ Cào lớn 190
9/ Chày Day huyệt 160 
10/ Búa nhỏ 150
11/ Búa lớn lò xo 220 
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)*110 = 220
13/ Quả cầu đinh Inox 120

Bộ đa năng thêm 3 dụng cụ: 
1/ Cây Sao chổi 170
2/ Con Bọ lớn 220
3/ Cây lăn đồng láng lớn 180