100 đồ hình chữa bệnh theo phương pháp Diện Chẩn

35.000 ₫

100 ĐỒ HÌNH CHỮA CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP
Cuốn sách được minh họa rõ ràng có hình vẽ các huyệt 100 đồ hình chữa bệnh thường gặp.

Dễ cho người mới biết đến Diện Chẩn hoặc đã làm lâu năm. Chỉ cần nhìn vào đồ hình là đã có sẵn vị trí các huyệt cứ thế là bấm.

Diện Chẩn rất an toàn, bấm đúng huyệt thì kết quả cao, không đúng thì coi như massage. Bạn hoàn toàn yên tâm về tính an toàn khi tự bấm.