Bộ số 3: Diện Chẩn Gia Đình – Chăm sóc người thân yêu

2.350.000 ₫

Dụng cụ Diện Chẩn cho gia đình gồm có 13 món
1/ Cây dò và day huyệt 
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai) 
4/ Lăn cầu gai đôi lớn 
5/ Lăn đinh đôi lớn 
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ 
7/ Lăn đinh đôi nhỏ 
8/ Cào lớn 
9/ Chày Day huyệt 
10/ Búa nhỏ
11/ Búa lớn lò xo 
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)
13/ Quả cầu đinh Inox 

Hướng dẫn sử dụng Bộ dụng cụ Diện Chẩn cho gia đình