Bao gồm các cuốn sách cơ bản về lý thuyết và thực hành sử dụng các dụng cụ của Diện Chẩn, từ đó giúp cho người học vận dụng linh hoạt trong việc khám và điều trị bệnh.
1/ Chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng (60)
2/ Diện Chẩn Điều khiển Liệu pháp (30)
3/ Phương pháp bấm huyệt trên mặt (90)
4/ Âm dương khí công (35)
5/ Ẩm thực dưỡng sinh (25)
6/ Diện Chẩn Điều khiển Liệu pháp & xoa bóp Việt Nam (30)
7/ Diện Chẩn học (80)
8/ Thời Diện Chẩn (80)

Hiển thị 9 sản phẩm