Bộ số 9: Diện Chẩn chữa liệt nửa người

2.365.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa liệt nửa người
1/ Cây dò day
2/ Cây lăn 2 đầu 
3/ Lăn cầu gai đôi nhỏ 
4/ Lăn cầu đinh đôi nhỏ 
5/ Lăn cầu gai đôi lớn 
6/ Lăn cầu đinh đôi lớn 
7/ Quả cầu gai 3 loại: Sừngx2/đinh/láng 
8/ Cào lớn 
9/ Cào (dò) bé 
10/ Búa lớn
11/ Búa bé
12/ Ngải túi 10 điếu