Trọn bộ Diện Chẩn giảm béo – tan mỡ bụng

1.385.000 ₫

Bộ dụng cụ giảm béo – tan mỡ bụng 
1/ Cây dò day 
2/ Cây dò ba chia lớn 
3/ Cây dò lưng (sao chổi)
4/ Lăn ba trục cán dài 
5/ Con bọ lớn 
6/ Con bọ nhỏ 
5/ Bàn lăn 3 trục cán ngang 
6/ Ngải cứu