Bộ số 6: Diện Chẩn chuyên nghiệp – 18 món

3.590.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn phòng khám - Chuyên nghiệp đầy đủ

Dùng cho các phòng khám chữa bệnh theo phương pháp Diện Chẩn. Bộ số 6 Phòng khám Diện Chẩn bao gồm có 18 dụng cụ (Là bộ số 4 + bộ số 5 thêm 02 dụng cụ). 

Bộ số 4: bộ gia đình gồm có 13 món (2.350.000)
1/ Cây dò và day huyệt (120)
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ (120)
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai) (180)
4/ Lăn cầu gai đôi lớn (260)
5/ Lăn đinh đôi lớn (280)
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ (180)
7/ Lăn đinh đôi nhỏ (180)
8/ Cào lớn (180)
9/ Chày Day huyệt (140)
10/ Búa nhỏ (150)
11/ Búa lớn lò xo (220)
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả: 220)
13/ Quả cầu đinh Inox (120)

Bộ số 5: Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng (2.870.000)
Sử dụng trong việc chữa trị cho nhiều đối tượng khác nhau. Loại 4 gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là bộ số 3 Bộ gia đình + thêm 3 món) 
1/ Cây Sao chổi lớn (160)
2/ Con Bọ trung/lớn (190)
3/ Cây lăn đồng láng lớn (170)

Bộ số 6: Bộ dụng cụ Phòng khám Diện Chẩn (3.590.000)
Bao gồm bộ số 4 +5, thêm 02 dụng cụ
1/ Cây lăn 3 trục cán dài (280)
2/ Bàn lăn chân (440)