Bộ số 6: Diện Chẩn tổng hợp – 18 món

4.370.000 ₫

Bộ dụng cụ Diện Chẩn Tổng Hợp - Chuyên nghiệp đầy đủ

Dùng cho các Tổng Hợp chữa bệnh theo phương pháp Diện Chẩn. Bộ số 6 Tổng Hợp Diện Chẩn bao gồm có 18 dụng cụ (Là bộ số 4 + bộ số 5 thêm 02 dụng cụ). 

Bao gồm 13 món trong bộ gia đình
1/ Cây dò và day huyệt 130
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ 130
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai)  240
4/ Lăn cầu gai đôi lớn cán ngắn 320
5/ Lăn cầu đinh đôi lớn 370
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ 230
7/ Lăn đinh đôi nhỏ 230
8/ Cào lớn 210
9/ Chày Day huyệt 170 
10/ Búa nhỏ 160
11/ Búa lớn lò xo 250 
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả)*130 = 260
13/ Quả cầu đinh Inox 140

Bộ đa năng (Bộ gia đình thêm 3 dụng cụ)
1/ Cây Sao chổi 180
2/ Con Bọ lớn 240
3/ Cây lăn đồng láng lớn 200

Bộ dụng cụ Tổng Hợp Diện Chẩn 
Bao gồm bộ số 4 +5, thêm 02 dụng cụ
1/ Cây lăn 3 trục cán dài 410
2/ Bàn lăn chân 500