Đồ hình trắng Diện Chẩn để ghi bệnh án

50.000 ₫45.000 ₫

Sổ Diện Chẩn để ghi bệnh án

Kích cỡ: Khổ A4 giấy trắng, bìa đẹp cán bóng.
Số trang: 50 tờ, 100 mặt
Nội dung: Đồ hình đã chấm sẵn các vị trí huyệt, để trống số huyệt để tự điền.

Sổ in các đồ hình trắng tiện dụng để ghi số huyệt theo từng bệnh. Dễ dàng sử dụng cho các lần tiếp theo mà không mất công dò tìm từng huyệt.