Phản chiếu thần kinh đa hệ – Tập 2

60.000 ₫

Tác giả Hoàng Chu là nhà báo ảnh, khi còn đang công tác ông đã được học và thực hành Diện Chẩn từ đó đem lòng say mê bộ môn chữa bệnh không dùng thuốc này.

Cuốn sách hướng dẫn từng bước thực hiện theo từng loại bệnh khác nhau. Tác giả viết tay và vẽ tay các đồ hình một cách mạch lạc và chi tiết.

Đây là cuốn sách khuyên dùng cho những người mới học về Diện Chẩn vì dễ học, đọc và áp dụng theo mà an toàn hiệu quả cao.

(Sách bản photo, chưa có bản in của nhà xuất bản)