Chìa khóa vạn năng

45.000 ₫

Cuốn sách tập hợp nhiều phác đồ điều trị thuộc nhiều bộ phận và phân chia theo hệ bệnh rất dễ tra cứu và thực hành theo.

Đây là cuốn sách được nhiều người học sử dụng nhiều.

(Sách bản photo, chưa có bản in của nhà xuất bản)