Phác đồ hợp tuyển – Phần I – Cách khám, chẩn đoán, cách chữa bệnh của Diện Chẩn

110.000 ₫

Biên soạn: Nguyễn Bích

Khổ: A4

Số trang: 300 trang

Nội dung: Sách trình 

Sách tuyển tập tất cả các phác đồ đã được sử dụng hiệu quả trong thực tiễn theo phương pháp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu.

Phần này tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến cách khám bệnh, chẩn đoán bệnh, cách chữa bệnh của bệnh nhân như; các nguyên tắc chữa bệnh trong Diện Chẩn; Thủ pháp sử dụng dụng cuk; hơ; lăn; gạch; ấn, dán cao...

Sách được trình bày công phu với nhiều công sức và tâm huyết của tác giả. Bộ sách như là một kho từ điển để bạn đọc tra cứu tất cả các phác đồ khi điều trị bệnh cho bệnh nhân. 

((Sách photo từ các bản gốc lưu truyền lại, hiện tại chưa có sách in)