Cẩm nang 1 – minh họa bằng đồ hình

100.000 ₫90.000 ₫

Cuốn sách tập hợp những kiến thức mới nhất, những thành tựu mới trải qua quãng đường nghiên cứu và ứng dụng DIện Chẩn trong thực tiễn.

Sách tập hợp nhiều phác đồ có minh họa bằng hình ảnh.