Diện Chẩn – Cơ thể học

55.000 ₫

Sách khổ A4 in màu bản đẹp

Số trang 30

Cuốn sách cần thiết cho những người làm Diện Chẩn và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gia đình cộng đồng

Cuốn sách cung cấp những kiến thức căn bản nhất về giải phẫu cơ thể người, chức năng sinh lý của các bộ phận từ đó giúp cho người làm Diện Chẩn có thêm sự hiểu biết và tăng cao hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!