Cây sao chổi Diện Chẩn

160.000 ₫

Kích thước: Dài 14cm Nặng 20gr

Chất liệu: Nhựa Cao cấp Que dò inox

Công dụng: Gạch trên 6 vùng phản chiếu hệ Bạch Huyết trên mặt, tăng cường sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị trên 60 bệnh chứng.

 

Lịch sử 6 vùng hệ bạch huyết: Cách sử dụng cây sao chổi Diện Chẩn

Cách gạch 6 vùng bạch huyết: dụng cụ Diện Chẩn sử dụng là Cây sao chổi.