Bộ dụng cụ 5 món (Móc khóa 5 món)

480.000 ₫

Công dụng: Bao gồm các dụng cụ: Que dò huyệt - Cây lăn đồng - Cây lăn sừng - Cây ấn huyệt và cây búa mini.

Tiện mang theo bên mình khi đi xa, chủ động chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, hạ huyết áp, hạ sốt.

(Giá bán thay đổi từ ngày 28/03/2019)

 

Giới thiệu bộ móc chìa khóa 5 món diện chẩn