Ống hơ ngải đơn

80.000 ₫

Một dụng cụ quá đơn giản mà tiện dụng.

Được làm từ inox và nhựa. Có một đầu cắm vào điếu ngải cho trong ống. Ống nhựa lấy cữ chống bỏng da vì vậy không sợ bỏng khi tự hơ cho mình.

Có thể tự hơ vùng sau lưng, hơ hậu môn, hơ phần phụ mà an toàn không lo nóng quá.

Hướng dẫn các bước dùng ống hơ ngải

Ống hơ ngải chăm sóc hết đau mỏi cổ vai gáy

Ống hơ ngải tự hơ an toàn không sợ bị bỏng