Chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng

88.000 ₫

Tác giả: Bùi Quốc Châu 
NXB: Đà Nẵng
Khổ sách: 13x19cm 
Số trang: 144 trang 

 

Giới thiệu sách Chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng Diện Chẩn

 Trong phương pháp Diện Chẩn – Điều khiển liệu pháp ngoài hệ thống huyệt đạo trên mặt còn có 3 yếu tố quan trọng là:
1. Hệ thống đồ hình phản chiếu trên mặt và toàn thân
2. Hệ thống đồ hình đồng ứng giữa các bộ phận nội tạng và ngoại vi cơ thể
3. Các dụng cụ chuyên dụng của Diện Chẩn
Đây là 3 yếu tố mà người thực hành Diện Chẩn cần nắm vững. Để giúp cho các bạn nghiên cứu và học tập, chúng tôi đã tập hợp ba yếu tố nói trên trong tâp sách này.
Nội dung:
Phần thứ nhất: Hệ thống đồ hình Diện Chẩn theo nguyên lý phản chiếu
Phần thứ hai: Hệ thống đồ hình Diện Chẩn theo nguyên lý đồng ứng
Phần thứ ba: Bộ dụng cụ Vinamassage – Diện Chẩn – Điều khiển liệu pháp