Điếu ngải cứu – loại tiểu

35.000 ₫25.000 ₫

Túi loại nhỏ, kích cỡ điếu ngải bằng điếu thuốc lá, mỗi túi 10 điếu.

Công dụng: Dùng trong kỹ thuật Hơ - Đây là một trong những kỹ thuật chủ lực. Chủ yếu là hơ trên bàn tay, cánh tay, ngón tay, vùng lưng, đùi, bắp chân, bàn chân, bụng, ngực... Có thể hơ với một hay hai điếu ngải cứu và nên hơ làm 3 lần, mỗi lần cách nhau nửa phút để không gây khó chịu cho bệnh nhân. Không được hơ đến 4 hay 5 lần tại cùng một chỗ, có thể gây phỏng.

Ngải tiểu thích hợp để hơ huyệt trên mặt và thân người vì lượng tỏa nhiệt vừa phải ít khói.