Tờ huyệt A3 in màu Diện Chẩn

40.000 ₫30.000 ₫

  • Kích cỡ: Khổ A3
  • Chất liệu: ép cứng plastic
  • Bao gồm  2 mặt in màu rõ nét từng vị trí huyệt.
  • Chú thích đầy đủ tọa độ 255 huyệt trên mặt phục vụ cho việc tra cứu dễ dàng.
  • Có bảng giờ vượng tạng phủ
  • Bảng các huyệt chống chỉ định
  • Bao gồm 7 bộ huyệt hay dùng bậc nhất như;
  • Bổ âm huyết
  • Bộ tiêu viêm, tiêu độc,
  • Bộ tiêu u, tiêu bướu...