Khay tắt ngải 3 ống inox

100.000 ₫80.000 ₫

Khay tắt ngải 3 ống inox có thể cùng lúc tắt 3 điếu ngải. Dùng cho cả 3 loại ngải đại, tiểu, trung.

Tránh cháy nổ, sạch sẽ và tiện dụng cho các lần dùng sau.

Tắt khói sau 30s đến 1 phút.