Dĩa cầm ngải (Xiên ngải)

45.000 ₫35.000 ₫

Dĩa có 3 đầu cắm, có thể cùng lúc cắm 3 điếu ngải một cách chắc tay.

Giúp tránh bị nóng tay khi hơ và tận dụng cháy hết điếu ngải, tránh lãng phí.