Đánh gió bằng trứng gà và bạc- Bài thuốc rất hiệu quả ông cha ta để lại- còn rất nhiều người chưa biết.
Tại sao cạo gió lại đỡ mệt?