Trọn bộ Diện Chẩn chữa tim mạch

615.000 ₫

Bộ dụng cụ chữa tim mạch (615.000)
1/ Cây dò day (120)
2/Quả cầu gai x 2/Inox/Láng (220/120/120)
3/ Túi ngải – 10 điếu (35)