Đồ hình phản chiếu ngoại vi đa phương

35.000 ₫

Đồ hình phản chiếu ngoại vi đa phương của tác giả Lý Phước Lộc bao gồm các hình vẽ phản chiếu mới do tác giả nghiên cứu và ứng dụng theo Phương pháp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu vẽ nên.

Các đồ hình này được sử dụng hiệu quả qua quá trình thực tiễn. Là một tài liệu đáng để tham khảo cho bạn thực hành Diện Chẩn.