Gương sen

420.000 ₫

Gương sen với cán dài có thể với ra sau lưng, chữa đau nhức lưng mỏi cổ vai gáy.