Gương sen

370.000 ₫

Gương sen với cán dài có thể với ra sau lưng, chữa đau nhức lưng mỏi cổ vai gáy.

 

 

Hướng dẫn sử dụng Cây gương sen Diện Chẩn