Tranh treo tường Diện Chẩn 90*120

200.000 ₫

Thuận tiện khi treo trên tường nhà, phòng khách, phòng làm việc, thích hợp treo ở các phòng khám Diện Chẩn.

Dễ nhớ, vừa chữa cho bệnh nhân vừa thao tác và tra cứu.

Bao gồm;

  1. 36 đồ hình Diện Chẩn căn bản.
  2. Bảng Huyệt Diện Chẩn và bảng tra vị trí huyệt
  3. Bảng phân nhóm huyệt theo tác dụng
  4. Các huyệt trực thuộc các bộ phận
  5. Huyệt chỉ định và chống chỉ định