Bộ dụng cụ 5 món (Móc khóa 5 món)

440.000 ₫

Công dụng: Bao gồm các dụng cụ: Que dò huyệt - Cây lăn đồng - Cây lăn sừng - Cây ấn huyệt và cây búa mini.

Tiện mang theo bên mình khi đi xa, chủ động chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, hạ huyết áp, hạ sốt.