Khai giảng khóa học Diện Chẩn cơ bản – T7(02/03/2019)