Khai giảng lớp học Diện Chẩn cơ bản T7(06/10/2018)