Khai giảng lớp học Diện Chẩn cơ bản – T7(30/06/2018)