Khai giảng khóa học Diện Chẩn cơ bản – T7(20/07/2019)