Khai giảng khóa học Diện Chẩn cơ bản – T7(06/04/2019)