Khai giảng khóa học Diện Chẩn cơ bản – T7(22/06/2019)