Khai giảng lớp học Diện Chẩn cơ bản T2(10/09/2018)