Khai giảng lớp học Diện Chẩn cơ bản – T7(26/05/2018)