Khai giảng lớp học Diện Chẩn cơ bản T7(03/11/2018)