Khai giảng khóa học Diện Chẩn cơ bản – T7(29/12/2018)